SUSTCULT newsletter 05 10 2011

SUSTCULT pe  scurt

Multe obiective de patrimoniu valoroase din zona Europei de Sud-Est se află  sub presiune. Îmbunătăţirea eficienţei managementului siturilor culturale este deopotrivă o prioritate şi un punct important pe agenda politică şi culturală a zonei. Abordarea SUSTCULT se bazează pe faptul că patrimoniul cultural are valori sociale şi ecologice intrinseci, valori ce trebuie salvate – ele fiind o sursă de dezvoltare durabilă.
Principalul obiectiv al proiectului SUSTCULT este îmbunătăţirea managementului monumentelor istorice, prin dezvoltarea unei metodologii comune capabile de a pune în valoare complexitatea patrimoniului cultural din Europa de Sud-Est.
Principalele activităţi ale proiectului:
•    Instalarea a 7 reţele locale şi a unei reţele transnaţionale a Europei de Sud-Est în ceea ce priveşte managementul patrimoniului cultural;
•    Dezvoltarea şi implementarea unei platforme Web GIS pentru managementul cunoaşterii şi promovării patrimoniului;
•    Definirea unei metodologii comune, transnaţionale pentru managementul integrat al siturior de patrimoniu cultural;
•    Proiectarea şi implementarea unui pachet transnaţional de pregătire (cursuri de pregătire online si in situ) pentru a spori capacitatea de management;
•    Dezvoltarea/îmbunătăţirea planurilor de management a siturilor partenere, bazate pe metodologia comună;
•    Definirea unui cadru sustenabil pentru strategiile de marketing ale resurselor culturale specifice fiecărui sit, cadrul bazându-se pe analizele pieţei locale şi planuri de business
Rezultate  prezăzute:
•    Îmbunătăţirea colaborării locale şi transnaţionale prin implicarea actorilor cheie: conştientizare sporită a publicului larg şi a părţilor interesate a valorii patrimoniului Europei de Sud-Est şi potenţialul său pentru atragerea resurselor financiare şi a dezvoltării durabile;
o    Conlucrarea în domeniile cunoaşterii patrimoniului şi a informaţiei geo-referenţiate despre patrimoniu cultural;
o    Cadru transferabil pentru managementul managementul sustenabil al patrimoniului;
o    Sporirea capabilităţii instituţionale în managementul si promovarea patrimoniului; Sporirea utilizării a ICT pentru cartografierea şi promovarea resurselor culturale; Îmbunătăţirea managementului şi a integrării siturilor de patrimoniu cultural în cadrul instrumentelor de planificare;
o    Îmbunătăţirea înţelegerii şi cunoaşterii a oportunităţilor pieţei şi strategiilor pentru sporirea atractivităţii siturilor desemnate şi a generării de fonduri.

Întâlnirea de început în Veneţia (14-15 Aprilie 2011)

Lansarea oficială a proiectului SUSTCULT a avut loc pe 14 Aprilie, la Veneţia, în prestigiosul cadru al Palazzo Ducale în Piaţa San Marco. Prezenţa majorităţii partenerilor de proiect şi a parţilor locale interesate din întreaga regiune Venetto, precum şi preţioasele contribuţii au condus la o întâlnire de succes.
Evenimentul a fost inaugurat de către Primarul Adjunct pentru Planificare Urbană a Veneţiei, dl. Ezio Micelli, salutând publicul, el a vorbit  despre marile teme ale proiectului şi despre ţintele anticipate. A urmat un discurs interesant despre principalele problemele şi chestiuni ţinut de Renata Codello, conducătorul Oficiului pentru Protejarea Patrimoniului Arhitectural, Natural, Istoric, Artistic şi Etno-Antropologic al Veneţiei şi al Lagunei Sale.
În încheierea prezentărilor partenerului gazdă, Oraşul Veneţia, managerii Politicilor Europene şi Internaţionale şi ai Planificării Urbane şi-au prezentat structurile şi resursele umane ce lucrează în vederea managementului de proiect şi a coordonării ştiinţifice a SUSTCULT.
Reprezentantul JTS al Europei de Sud-Est a vorbit despre o viziune de ansamblu asupra ţintelor programului şi aşteptările legate de proiectul SUSTCULT: contribuţii importante au fost trimise către partenerii de proiect pentru o dezvoltarea proiectului în următoarele luni. Pentru a aborda  principalele aspecte ale proiectului, echipa din Veneţia a prezentat în detaliu cu partenerii de proiect, principalele obiective, activităţi rezultate prezăzute şi grupurile ţintă: această prezentare preliminară a fost esenţială pentru a începe familiarizarea cu structura proiectului.
De asemenea, Biroul UNESCO din Veneţia, în calitate de partener observator, a participat în cadrul întrunirii, aducând o contribuţie importantă in cazul procedruilor UNESCO pentru a schiţa planul de management al unui obiectiv de patrimoniu UNESCO.
Această prezentare a delimitat cadrul necesar unei mai bune înţelegeri a activităţii derulate de parteneri pe parcursul proiectului. Pentru a încheia lucrările, toţi partenerii au prezentat un scurt text despre organizaţia lor şi rolul lor în proiect: o primă ocazie de a se întâlni colegii noştri pentru următorii trei ani.
După-amiaza zilei de 14, precum şi o parte a dimineţii zilei de 15 a fost dedicată managementului proiectului, procedurilor de management financiar şi regulilor de implementare ce trebuiesc discutate între parteneri.
A avut loc ;i prima întrunire a Comitetului Director SUSTCULT pe data de 15, urmată de o călătorie  în partea de nord a Lagunei Veneţiei (inclusiv insulele San Servolo şi San Erasmo),  ce reprezintă o parte importantă a sitului Veneţiei al UNESCO.
Prezentarea celor 7 obiective  de patrimoniu
Italia – „Veneţia şi Laguna sa”
Sit cultural. Ridicată în secolul al V-lea şi întinsă peste 118 mici insule, Veneţia a devenit o mare putere maritimă în secolul al X-lea. Întreg oraşul este o capodoperă arhitecturală în care până şi cea mai mică clădire conţine operele unora dintre cei mai mari artişti precum Giorgione, Tizian, Tintoretto, Veronese şi alţii.
Veneţia realizare artistică unică. Influenţa Veneţiei asupra dezvoltării arhitecturii şi a artelor monumentale a fost considerabilă. Veneţia cuprinde o serie nepreţuită de ansambluri arhitectonice ce-i ilustrează splendoarea.  Orașul prezintă o tipologie completă a cărei valoare exemplară este legată de caracterul extraordinar al unei aşezări urbane, care trebuia să se adapteze la cerinţele speciale ale sitului. Veneţia este înconjurată de una din cele mai bogate ape din Mediterana din punct de vedere ecologic: Laguna Veneţiană. Laguna este o întindere mare de apă ce se găseşte între continent şi Marea Adriatică. Este un mediu şi un martor unic al echilibrului delicat dintre om şi natură. În Lagună, mediul natural a fost în mod constant modificat de fiinţa umană, deşi menţinându-şi habitatul său, biodiversitatea şi procesele dinamice. Republica Serenissima a intervenit puternic în oraş şi în lagună pentru a menţine procesele evolutive şi fragilul echilibru dinamic.
Slovenia – Valea Vipava
Peisaj cultural. Acest sit reprezintă un exemplu valoros de resursă a peisajului cultural: valea este înconjurată de podişurile înalte, Trnovski gozd, Hrusica şi Nanos şi de dealurile Vipava ce se unesc cu Karst. De milenii, zona a fost un culoar de trecere dintre Italia şi zona Dunării dar îşi menţine intacte caracteristicile naturale ieşite din comun.
Valea găzduieşte dealuri viticole, resurse naturale de mare interes şi monumente sacre, majoritatea fiind biserici din perioada gotică, şi castele ce constituie un peisaj cultural de mare valoare. Exemple elocvente ar fi Castelul Kromberk, o fortăreaţă refăcută în perioada Renaşterii, conacul Bartolomei, o clădire cu două etaje ce păstrează elemente de Baroc târziu, foarte bine păstratul conac de vânătoare Zemono din secolul al XVII-lea, Castelul Rihemberk din secolul al XIII-lea, mănăstirea franciscană Kostanjevica şi satul de secolul al XIII-lea Vipavski Kriz, mănăstire capucină. Toate aceste remarcabile resurse fac acest peisaj cultural demn de a fi protejat şi în continuare amplificat prin pregătirea unui plan de management specific.
Grecia –Insula Corfu
Sit cultural. Vechiul oraş Corfu, este situat într-o poziţie strategică la intrarea în Marea Adriatică şi îşi are rădăcinile în secolul VIII a.Chr. . Ansamblul urban şi portuar constituie un exemplu arhitectonic de considerabilă valoare universală în ceea ce priveşte atât autenticitatea, cât şi integritatea sa. În ciuda politicilor proactive de restaurare, multe lucrări trebuie iniţiate sau terminate. Responsabilitatea protejării sitului este deţinută de Ministerul Elen al Culturii, Municipalitatea Corfu (MC) şi Superintendenţa pentru Anitichităţi Bizantine şi Post-Bizantine. Situl cultural a fost introdus pe Lista Patrimoniului Mondial în 2007, după ce a fost depus planul de management pregătit de Ministerul Culturii şi alte părţi interesate.

Albania – Berat
Sit cultural. Oraşul Berat, declarat Oraş Muzeu în 1961 de Guvernul Albanez, a fost adăugat la Lista Patrimoniului Mondial UNESCO în 2008 ca un rar exemplu de oraş otoman bine păstrat. Situat în sudul Albaniei, Berat este un centru istoric fortificat ce rămâne martor al bogăţiei şi diversităţii arhitecturale a regiunii. Berat este localizat pe râul Osum, între muntele Tomorri şi valea Myzeqe. Situl constă în trei părţi: Castelul Berat, construit pe un deal pe malul de nord al râului, cartierul Mangalem construit la poalele dealului castelului, fortăreaţa Gorica şi cartierul ei localizat pe malul sudic al râului. Centrul urban al orașului Berat poartă extraordinara mărturie ale variatelor tipuri de monument şi locuinţe urbane vernaculare din perioada clasică otomană.
Macedonia – Ohrid
Sit mixt (cultural şi natural): Oraşul Ohrid este un sit mixt UNESCO (natural şi cultural) şi una dintre cele mai vechi aşezări din Europa. Oraşul şi zona sa istorică culturală se găsesc într-un cadru natural de o valoare excepţională, în timp ce arhitectura reprezintă cel mai bine păstrat şi mai complet ansamblu de arhitectură antică urbană a părţilor Slave. În 1979, lacul Ohrid a fost înscris în Lista Patrimoniului mondial pe criterii naturale şi în 1980, de asemenea, valoarea culturală a zonei a fost recunoscută. Ohrid deţine situri arheologice din Neolitic extrem de valoroase, precum şi altele din Epoca Bronzului şi din perioada Elenistică: mai mult de 250 de situri arheologice au fost cercetate. În centrul oraşului, se află oraşul antic Lichnid, pe urmă denumit Ohrid, ce devine unul dintre cele mai importante oraşe medievale în Balcani.

România: Bacău
Sit cultural. Bacău se află situat pe aşezări antice ce au existat din 4500 a. Chr.., este centrul regiunii (Judeţul Bacău) şi găzduieşte multe monumente şi situri arheologice. Judeţul se află în regiunea Moldovei şi se laudă cu mare diversitate de resurse: culturale, istorice, naturale şi o tradiţie culturală bogată şi importantă. Patrimoniul cultural include: vestigii arheologice, biserici, muzee, case memoriale şi monumente arhitectonice, printre care: complexul Curtea Domnească, bisericile Precista şi Sf. Nicolae, câteva case memoriale, Parcul Dendrologic şi Castelul Roşu. Teritoriul este desenat de prezenţa a multor sate mici unde tradiţia locală este încă păstrată: Glavaneşti, faimos pentru ţesăturile folosite la decoraţiuni interioare, Izvorul Berheciului cunoscut pentru meşteşugurile de lemn. Cu toate acestea, o tradiţie bogată a meşteşugurilor caracterizează întregul judeţ Bacău şi majoritatea satelor sale şi oraşe găzduiesc evenimente artistice importante din România, dovadă a prezenţei valorilor patrimoniului imaterial.

România: Mănăstirea Hurezi
Sit cultural, Ridicată între 1690-1697 de domnitorul Constantin Brâncoveanu, mănăstirea Hurezi, județul Vîlcea, este o capodoperă a stilului Brâncovenesc. Este cunoscută pentru puritatea şi echilibrul arhitecturii sale, bogăţia detaliului sculptat, tratarea compoziţiilor sale religioase, portretele sale votive şi elementele decorative pictate. Şcoala de pictură murală şi de pictură icoane a fost stabilită în cadrul mănăstirii. În secolul al XVIII-lea a fost recunoscută în toată zona Balcanilor.  Biserica mare a Mănăstirii Hurezi a fost începută în anul 1690, construcţia ei a fost terminată în 1692, iar pictura în 1694. Ispravnic al lucrării a fost  Pârvu Cantacuzino, iar după moartea acestuia (1691), Cernica Știrbei. La biserica Mănăstirii Hurezi au lucrat cei mai buni meşteri ai timpului, cunoscuţi prin inscripţiile şi portretele din biserică. Ansamblul mănăstirii se compune din
a)    Biserica mare
b)    Palatul domnesc
c)    Trapezul şi paraclisul
d)    Foişorul lui Dionisie
e)    Clopotniţa
f)    Incinta interioară
g)    Curtea exterioară
Incinta formează un patrulater, în jurul bisericii, cuprinzând pe latura sud palatul domnesc, stăreţia, biblioteca, clopotniţa; pe latura vest foişorul lui Dionisie, trapeza cu paraclisul, şi în continuare chilii dispuse pe două nivele, dând pe galerii deschise cu arcade în plin cintru sprijinite pe coloane de piatră; la fel latura nord, ocupată numai de chilii şi camere gospodăreşti, cu un foişor sprijinit pe coloane sculptate: latura est se închide printr-un zid înalt, străpuns de un rând de metereze la cca 5m înălţime; alipit de zidul spre nord, se află o cişmea cu baldachin sprijinit în faţă pe 2 coloane tronconice cu capitele sculptate. În exterior, clădirile incintei se termină prin ziduri înalte, întărite din loc în loc prin contraforţi. Zidul nordic se continuă spre vest şi est pe o lungime considerabilă.
4. Date cheie despre SUSTCULT
SUSTCULT
A realiza SUSTenabilitate printr-o abordare integrată a managementului patrimoniului CULTural
Program: Programul Transnațional de Cooperare pentru Europa de Sud-Est –
Startul proiectului: 01/01/2011
Durata: 36 luni
Buget total: 1.707.080,78 Euro
Partner principal: Orașul Veneția
Parteneriat: SUSTCULT implică 12 instituții din 7 țări (Italia, Slovenia, Grecia, România și Ungaria, FYROM și Albania) constituind un parteneriat bine echilibrat cu o relevanță teritorială puternică. 3 autorități locale, 1 autoritate națională, 1 autoritate regională, 2 universități, 2 agenții de dezvoltare, 2 ONG-uri, 1 organizație internațională (observator)
5. Succintă prezentare a programului pentru Europa de Sud-Est
Programul pentru Europa de  Sud-Est (SEE) este parte a obiectivului Cooperării Teritoriale Europene a Politicii Regionale UE. Programul țintește la îmbunătățirea procesului de integrare teritorială, economică și socială în Europa de Sud-Est și contribuie la coeziunea, stabilitatea și competitivitatea zonei prin dezvoltarea parteneriatelor transnaționale și acțiune comună pe probleme de importanță strategică. Programul Sud Est European 2007-2013 este programul transnațional care adună cel mai mare număr de țări participante: 16  – www.southeast-europe.net
http://www.sustcult.eu

SUSTCULT newsletter 05 10 2011 (pdf)