Cursuri online

Comunicat de presă
cu privire la cursul de instruire pentru
„Managementul Integrat al Siturilor de Patrimoniu Cultural şi Mondial”

Institutul Naţional al Patrimoniului participă la cursul de instruire pentru „Managementul Integrat al Siturilor de Patrimoniu Cultural şi Mondial”. Acest curs de instruire este organizat de UNIVIRTUAL – Centrul Interuniversitar pentru Cercetare Pedagogică şi Pregătire Avansată[1]
în contextul SUSTCULT, program co-finanţat de Uniunea Europeană şi de Programul de Cooperare Transnaţională South East Europe. Cursul de instruire este online, participanţii provenind din spaţiul sud-est european şi se va derula pe o perioadă de şase luni, fiind deja în desfăşurare din data de 30.01.2012.

Participanţii sunt împărţiţi în patru grupe, fiecare grupă fiind prezidată de un mentor. Grupa 1 este prezidată de Armina Pilav, cercetător în Urbanism în cadrul programului doctoral al Universităţii IUAV din Veneţia. Grupa 2 este prezidată de Leonardo Marotta, cercetător în Ştiinţele Mediului şi în prezent lucrează în cadrul Planului de Management UNESCO destinat Veneţiei şi Lagunei Sale. Grupa 3 este prezidată de Giorgio Andrian, doctor în Geografie, în prezent lucrează în cadrul Biroului UNESCO din Veneţia şi în cadrul Proiectului Om şi Biosferă. Grupa 4 este prezidată de Giovanni Santoro, cercetător în cadrul COSES – Consorţiul pentru Cercetare şi Pregătire în Educaţie[2].

SUSTCULT este un program menit să valorifice patrimoniul sud-est european ca resursă a politicilor de dezvoltare durabilă. Patrimoniul cultural deţine o intrinsecă importanţă pentru societate şi mediul înconjurător.
Scopul principal al proiectului este eficientizarea managementului monumentelor isotrice prin dezvoltarea unei metodologii comune de valorificare a patrimoniului sud-est european. Liderul proiectului SUSTCULT este oraşul Veneţia.


[1]
UNIVIRTUAL – Centro Interateneo per la Ricerca Didattica e la Formazione
Avanzata

[2] COSES – Consorsorzio per la Ricerca
e la Formazione