Filmul de prezentare a proiectului SUSTCULT

Cu prilejul prezentării publice a planului de management al orașului Veneția, monument UNESCO, care a avut loc la Venetia, în data de 22.03.2013, a fost lansat și filmul de prezentare a proiectului SUSTCULT, unde Institutul Național al Patrimoniului, prin Directia Programe, este partener și pregătește planul de management pentru obiectivul UNESCO,  Mănăstirea Horezu, jud.Vălcea.

Programul lansării și dezbaterii publice a planului de management al orașului Venetia (pdf)

Manager de Proiect
Dr. Daniela Mihai

Building cities’ resilience to disasters: protecting cultural heritage and adapting to climate change

Type: Meeting or Conference

Orginazer(s): United Nations International Strategy for Disaster Reduction Secretariat ; Venice Municipality

Date: 19-20 Mar 2012

Location: Venice (Italy)

Description

Why cities are at risk

The Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction for 2011 has shared some positive findings: globally, mortality risk to floods and tropical cyclones is now going down because vulnerability reduction is outpacing increases in exposure. However, vulnerability to hazards is very high and rapidly increasing in Europe and generically in developed countries, with adverse impacts on their economy. In 2010, the economic loss risk to floods in the OECD, which concentrates about 53% of the global GDP exposed per year, is about 170% more than in 1990. Economic loss risk in the OECD countries is rising faster than GDP per capita meaning that the risk of losing wealth in weather-related disasters is increasing faster than that wealth is being created.

Disaster risk has become an acute and increasing urban problem. Poorly planned urban environment, weak urban governance, old and aging and fragile physical infrastructures and gaps in basic services together with a rapid urban growth have increased pressure on the urban environment and thus also exposure to disaster risk. Cities today are major engines of economic opportunity, education and cultural life: 100 cities today are in control of 30% of the world economy. The need for maintenance and upkeep of these cities are crucial safety measures for their citizens.

In 2010 the United Nations International Strategy for Disaster Risk Reduction (UNISDR) launched the campaign ‘Making Cities Resilient – My city is getting ready!’ With the objective to enrol city leaders, local government and city councils as an integral and active part of building the resilience of their urban communities. The campaign objective is not only to promote awareness among citizens of the benefits of public investment in reducing disaster risk, but also to stimulate sharing of experiences and draw lessons from cities around the world which already joined the campaign. For this, the city of Venice has been an example to many cities around the world and its efforts to protect its cultural heritage from a changing climate are exemplary. The event will be an opportunity for Cities to share experiences, to view good practices and to agree on emerging actions that are of key relevance in order to ensure that disaster risk reduction is part of local actions and disaster management policies.

The challenges posed by a changing climate in reducing vulnerabilities to disasters and protecting cultural heritage

Evidence is mounting that climate change presents unique challenges for urban areas and their growing populations. Beyond the physical risks posed by climate change, characterized by increased incidence of extreme weather events and incidence of extreme high sea level, cities will have to face challenges related to water supply, physical infrastructure, transport, ecosystem goods and services.

Increasing risk could lead to a loss of cultural assets that are felt by the population of immense importance. In fact, as it has been already pointed out, “cultural heritage is a reflection of past lives, an extension of efforts to save present lives”. The ability of affected individuals and communities to regain equilibrium in their lives after a disaster, depend very much on efforts to retrieve and strengthen those heritage elements and symbols that have traditionally given meaning, order and continuity to life.

Cities as engines of cultural life are hosts of important cultural heritage capital, serving as source of identity, which needs to be protected and managed for the future generations. Mr. Giorgio Orsoni, mayor of the city of Venice (inscribed at the UNESCO World Heritage list in 1987) states that “culture is the most important asset the world should defend, the most sustainable, as it can be increased with no limit and without any environmental impact, the most durable, as it can be shared with anybody without being fragmented and lost”. Risks from disasters have been identified as one of the most significant threats to World Heritage properties and their inhabitants.

Greece hosted in 2008 the International Workshop on Disaster Risk Reduction at World Heritage Properties. The workshop identified the exchange of orientations and guidelines as an important aspect to be developed with appropriate means of education and awareness to the importance of risk preparedness.

As one of the recommended actions of the Olympia Protocol, it sought to hold international Workshops to introduce the Protocol, to identify pilot sites and facilitate the establishment of twinning arrangements.

Meeting objectives:

– Consider the key role played by disaster risk reduction measures and the protection of cultural heritage;
– Explore climate change adaption policies and plans at local level;
– Facilitate the sharing of good practices by Cities through direct exchanges;
– Build partnerships at local level, through the involvement of new actors.

Expected outcomes:

– Increased knowledge on measures to reduce vulnerability to disasters at local level;
– Sharing of disaster risk and adaptation policies among cities;
– Stimulate direct exchanges and learning between cities: city to city learning through twinning;
– Sharing knowledge and measures to safeguard cultural heritage in view of prospective risks;
– Stimulate engagement in the design and implementation of cities strategies and climate adaptation planning;
– Opportunity to collect information on good practices from Cities across Europe.

Cursuri online

Comunicat de presă
cu privire la cursul de instruire pentru
„Managementul Integrat al Siturilor de Patrimoniu Cultural şi Mondial”

Institutul Naţional al Patrimoniului participă la cursul de instruire pentru „Managementul Integrat al Siturilor de Patrimoniu Cultural şi Mondial”. Acest curs de instruire este organizat de UNIVIRTUAL – Centrul Interuniversitar pentru Cercetare Pedagogică şi Pregătire Avansată[1]
în contextul SUSTCULT, program co-finanţat de Uniunea Europeană şi de Programul de Cooperare Transnaţională South East Europe. Cursul de instruire este online, participanţii provenind din spaţiul sud-est european şi se va derula pe o perioadă de şase luni, fiind deja în desfăşurare din data de 30.01.2012.

Participanţii sunt împărţiţi în patru grupe, fiecare grupă fiind prezidată de un mentor. Grupa 1 este prezidată de Armina Pilav, cercetător în Urbanism în cadrul programului doctoral al Universităţii IUAV din Veneţia. Grupa 2 este prezidată de Leonardo Marotta, cercetător în Ştiinţele Mediului şi în prezent lucrează în cadrul Planului de Management UNESCO destinat Veneţiei şi Lagunei Sale. Grupa 3 este prezidată de Giorgio Andrian, doctor în Geografie, în prezent lucrează în cadrul Biroului UNESCO din Veneţia şi în cadrul Proiectului Om şi Biosferă. Grupa 4 este prezidată de Giovanni Santoro, cercetător în cadrul COSES – Consorţiul pentru Cercetare şi Pregătire în Educaţie[2].

SUSTCULT este un program menit să valorifice patrimoniul sud-est european ca resursă a politicilor de dezvoltare durabilă. Patrimoniul cultural deţine o intrinsecă importanţă pentru societate şi mediul înconjurător.
Scopul principal al proiectului este eficientizarea managementului monumentelor isotrice prin dezvoltarea unei metodologii comune de valorificare a patrimoniului sud-est european. Liderul proiectului SUSTCULT este oraşul Veneţia.


[1]
UNIVIRTUAL – Centro Interateneo per la Ricerca Didattica e la Formazione
Avanzata

[2] COSES – Consorsorzio per la Ricerca
e la Formazione

Înfiinţarea Comitetului Consultativ SUSTCULT pentru Mănăstirea Hurezi, judeţul Valcea

Institutul Național al Patrimoniului, prin departamentul Programe, în calitate de partener în cadrul Programului Sustcult, vă invită să participați la întâlnirea ce va avea loc pentru înfiinţarea Comitetului Consultativ SUSTCULT pentru Manastirea Hurezi, judeţul Valcea la sala de conferinţe a Asociaţiei Depresiunea Horezu, în ziua de 28 noiembrie 2011, orele 10-14.

Scopul Comitetului Consultativ este facilitarea participării factorilor de decizie, a profesioniştilor, ai reprezentatilorcomunității locale și a organizaţiilor nonguvernamentale, care vor fi implicate în toate fazele proiectului SUSTCULT.

Rolul Comitetului Consultativ va fi fundamental în procesul de luare al deciziilor și de punere în aplicare a acțiuniilor care urmează să fie întreprinse în cursul pregătirii planului de protecție și gestiune al Mănăstirii Hurezi, judeţul Valcea.

Proiectul Sustcult iși propune să contribuie la formarea și consolidarea capacităților profesionale și manageriale, principalii factori fiind implicaţi în gestionarea monumentului.

Pentru orice relaţii suplimentare Dr. Dana MIHAI

Manager de proiect dana.mihai@inmi.ro tel. 0743.176.449.

website inp http://www.sustcult.inp.org.ro http://www.sustcult.eu Continue reading