Al doilea newsletter

Cuvânt înainte: Giorgio Orsoni, Primar Veneţia

Imi face o mare plăcere prezentarea celui de-al doilea număr al newsletter-ului Sustcult și o oportunitate pentru a reitera importanța acestui proiect european, după un an de activitate. Proiectul Sustcult este co-finanțat de UE prin South East Europe Programme și este coordonat de Primăria orașului Veneția. Implică 12 parteneri care cooperează pentru elaborarea unui management sustenabil al patrimoniului cultural din sud-estul Europei.

Este un proiect crucial, nu doar pentru Veneția și pentru situl UNESCO – Veneția și Laguna sa, ci și pentru întreaga zonă sud-est europeană. Proiectul va spori complexitatea și diversitatea patrimoniului din sud-estul Europei și va atrage resurse importante și cunoștințele necesare pentru a îmbunătăți managementul acestei zone strategice. Creșterea capacității de construire constituie o activitate centrală pentru Sustcult: pentru Veneția, proiectul va aduce contribuții importante în ceea ce privește o mai bună administrare a sitului nostru care implică 21 de organizații. Într-adevăr, în cadrul Sustcult, noi lucrăm în principal la planul de management al sitului, document obligatoriu pentru fiecare sit UNESCO.

Aș vrea să adaug faptul că anul 2012 este un an important pentru situl nostru deoarece sărbătorim 25 de ani de la înscrierea în Lista Patrimoniului Mondial și totodată ce-a de-a 40-a aniversare de la adoptarea Convenției pentru protecția patrimoniului cultural mondial de către UNESCO din 1972. Mulțumită implicării biroului UNESCO din Veneția în proiectul Sustcult și datorită cooperării cu partenerii noștri, sunt sigur de reușită și de contribuția adusă la promovarea prezervării și sustenabilității sitului nostru de valoare extraordinară.Profit de această ocazie să urez mult succes tuturor partenerilor Sustcult pentru lunile care urmează și o cooperare fructuoasă în cadrul programului sud-est european.

Primar,

Giorgio Orsoni

Orașul Berat

Orașul Berat este situat în partea centrală de sud a Albaniei, la 120 de km sud de Tirana și face parte din cele 7 situri Sustcult. Orașul are o populație de 64000 de oameni. Orașul vechi a fost înscris pe Lista Patrimoniului Mondial pe 8 iulie 2008 ca fiind “un exemplu rar de arhitectură tipică perioadei otomane”. Berat a fost declarat oraș muzeu în 1961 de către guvernul Albaniei. Este unul dintre cele mai vechi orașe din Albania cu o așezare fortificată – Castelul – datat în secolul al IV-lea î. Chr., locuită până în prezent.

A fost așezarea triburilor ilirice Desaretes, care au construit primele fortificații în oraș. Așezarea cunoscută sub denumirea Antipatrea a fost cucerită de romani în secolul al II-lea î. Chr. Titus Livius (Livy) descria așezarea ca fiind un oraș puternic și mare situat într-o zonă stâncoasă îngustă. Romanii numeau orașul Albanorum Oppidum (cetatea Abaniană). Orașul este renumit pentru patrimoniul său cultural, arhitectura deosebită și frumusețea naturală. Mai este cunoscut sub denumirea “Orașul celor o mie de ferestre” datorită numărului mare de ferestre mari ale vechilor case care domină orașul. Este un oraș deosebit de pitoresc, cu clădiri de o valoare extraordinară și de un interes arhitectural și istoric deosebit. Orașul este situat într-un relief muntos și deluros, unde cele mai înalte vârfuri muntoase, ating 2416m- muntele Tomori și 1218m – muntele Shpiragu. Acești munți împreună cu valea Osumi creează un peisaj deosebit. Orașul Berat a fost martorul coexistenței unor variate comunități religioase și culturale de-a lungul multor secole.

Partea istorică a orașului este alcătuită din trei cartiere despărțite de râul Osum:

– Castelul (Kala)

– Gorica

– Mangalem.

Orașul are de asemenea și centrul medieval compus monumentele vechi religioase ale sectei Bektashi și o moschee aparținând secolului al XV-lea.

Castelul este una dintre cele mai impresionante imagini ale orașului. Păstrează aproximativ același plan ca în secolul al IV-lea a. Chr. A suferit unele modificări în secolele al VI-lea, al VIII-lea, al XV-lea și al XIX-lea.

Seminar asupra managementului riscului dezastrelor pentru Berat.

Riscurile dezastrelor, induse de oameni și natură, reprezintă amenințări reale, în special în condițiile schimbărilor climatice. Comitetul Patrimoniului Mondial a adoptat în anul 2007 Strategia pentru reducerea riscurilor produse de dezastre asupra proprietăților incluse în Patrimoniul Mondial care încurajează statele semnatare să dezvolte planuri de management al riscurilor pentru proprietățile incluse în Patrimoniul Mondial. Sub îndrumarea Națiunilor Unite din Albania, biroul UNESCO din Veneția și ICCROM a organizat un seminar de pregătire pentru managementului riscului dezastrelor asupra sitului Berat inclus în Patrimoniul Mondial în Albania între 19 și 24 Noiembrie 2011. Seminarul a reunit profesioniști în domeniul patrimoniului din principalele situri de patrimoniu din Albania (Gjirokastra, Berat, Saranda-Butrint și parcul arheologic Apollonia) și a prezentat problema riscului dezastrelor în cadrul planurilor de management al riscurilor dezastrelor pentru siturile incluse în Patrimoniul Mondial.

În cadrul proiectului, o echipă formată din experți din Albania și Italia au demarat cercetarea subteranului în majoritatea siturilor de patrimoniu din Albania. Participanții au făcut studii de teren și au cercetat Castelul din Berat, Muzeul Etnografic, Moscheea Cavalerilor și o casă vernaculară.

A fost prezentat Manualul Patrimoniului Mondial asupra managementului riscului dezastrelor pe care s-a bazat desfășurarea seminarului. Seminarul a contribuit la însușirea cunoștințelor necesare de către participanți, despre curentele de gândire recentă, metode și instrumente recente disponibile pentru pregătirea planurilor de management pentru riscurile dezastrelor. Participanții au fost împărțiți în trei grupuri care timp de trei zile au desfășurat cercetări pentru elaborarea a trei drafturi de planuri de management pentru riscul dezastrelor pentru trei situri UNESCO din Albania și anume Berat, Butrint și Girokastra.

Profesioniștii în domeniul patrimoniului folosind suport adecvat pentru pregătire vor continua să dezvolte abordări mai cuprinzătoare care vor constitui baza unor viitoare planuri de management dezvoltate de către autoritățile competente. Aceste abordări vor putea fi folosite apoi ca model pentru alte situri atât din Albania cât și din întreaga regiune.

Interviu cu prof. Dr. Jukka Jokilehto despre proiectul SUSTCULT

30 noiembrie 2011, Veneția, Premisele UNG-ETCAEH.

Dorim să urăm bun venit domnului profesor Jokilehto, de la Universitatea Nova Gorica, consilier al ICOMOS, ICCROM și UNESCO, expert în planuri de management.

UNG: Luând în considerare experiența dumneavoastră, ne puteți oferi definiția dumneavoastră pentru planul de management?

JJ: Există deja Ghidul de Management care a fost elaborat și cu contribuția mea. Cred că această întrebare este în principiu o formulare nouă pentru niște probleme mai vechi: din totdeauna am administrat spații diverse, așadar managementul este practic o administrare coordonată și dezvoltarea unor proiecte clare în funcție de ce dorim să administrăm. În practică, managementul poate diferi de la un spațiu la altul, dar poate urmări același tip de metodologie. Așadar aș vrea să separ între ceea ce este metodologia managementului și ceea ce este managementul în sine.

Managementul se referă la necesitatea identificării resurselor de patrimoniu despre care vorbim, identificarea forțelor schimbării care afectează, autorităților implicate, grupurilor de oameni, instituțiilor implicate în proces și nu în ultimul rând a programelor pe termen mediu și lung. Așadar planurile de management tind să identifice toate aceste probleme (de asemenea și identificarea rolului autorităților implicate, fiecărei instituții care are un interes în problemă și coordonarea potrivit programului).

Principiul acestui plan de management și metodologia sa și în general toate acordurile ar trebui definite la începutul managementului, în timp ce a doua parte a planului poate fi reprezentată de programe de activități anuale sau bianuale. Așadar aceste lucruri pot fi revizuite desigur. Putem afirma că planul de management este un proces continuu.

UNG: Proiectul Sustcult încearcă să aplice planuri de management pentru diferite situri de patrimoniu, unele dintre ele aflate deja pe Lista Patrimoniului Mondial, altele pe Lista Tentativă, altele nu sunt în Lista Patrimoniului Mondial, nici în Lista Tentativă și poate că nu vor fi niciodată candidate la Lista Patrimoniului Mondial. Credeți că abordarea definită mai sus poate fi adoptată pentru toate aceste situri și în special pentru „ zonele cu patrimoniu deficitar”?

JJ: Ei bine, managementul este un concept general, nu este menit să se adreseze în mod special patrimoniului, ci este un sistem de administrare, așadar poate fi aplicat oricărei proprietăți, Patrimoniu Mondial sau nu. Dacă o proprietate se află pe Lista Patrimoniului Mondial, atunci există probabil unele probleme importante și trebuie să acordăm atenție acelor aspecte. Dacă o proprietate nu este listată, există totuși „calități” de patrimoniu și acest lucru ne obligă să includem aceste aspecte în procesul decizional atât la nivel local cât și la nivel regional, pentru a garanta faptul că aceste caracteristici de patrimoniu nu sunt pierdute în derularea procesului. Într-adevăr planurile de management pentru siturile de patrimoniu se confruntă cu interesele economice, așadar trebuie să definim o metodologie științifică clară și o justificare incisivă pentru a contracara puternica presiune economică.

UNG: Proiectul Sustcult încearcă să elaboreze un tip de metodologie comună pentru toate aceste țări din sud-estul Europei. Credeți că este fezabilă o astfel de metodologie?

JJ: Având în vedere cele afirmate mai sus, sunt convins că este fezabilă. Chiar cred că este necesară. De asemenea cred că un plan de management nu trebuie să fie o fotocopie a altui proiect și trebuie să se bazeze pe specificul fiecăruia. De fiecare dată când ai o nouă zonă cu patrimoniu cultural, această zonă trebuie să fie identificată și recunoscută pentru valorile sale de patrimoniu ca o resursă. Și desigur, trebuie să luăm în calcul că acea resursă de patrimoniu este o resursă economică, deci este necesară o abordare despre peisajul cultural într-o manieră comprehensibilă, holistică, unde identificăm aspecte culturale ca parte a managementului resursei economice globale din zona respectivă. Și apoi, la scară mică, la nivel micro, putem specifica exact ce poate fi făcut cu fiecare parte a acestui peisaj cultural.

Peisajele culturale sunt deseori zone întinse: de exemplu o nominalizare recentă din Italia pentru Lista Patrimoniului Mondial, cuprinde 70 de municipalități și 3 provincii ca parteneri în procesul de nominalizare, o zonă foarte mare unde este necesar un plan de management care să acopere întreaga zonă cu acordul a diferiți oameni implicați.

UNG: Pentru final, aș dori să spuneți câteva cuvinte despre recent încheiata Conferință Generală UNESCO și despre acest nou concept al Peisajului Istoric Urban care a fost introdus în discuțiile internaționale.
JJ: Nu am urmărit conferința în sine dar am urmărit procesul dezvoltării acestor Recomandări Internaționale care au apărut în 2001 odată cu îngrijorările pentru diferite probleme care aveau loc în afara zonelor cu patrimoniu mondial. Printr-o serie de întâlniri și conferințe în diferite părți ale lumii, UNESCO a stabilit recomandări care definesc conceptul de peisaj istoric urban, într-un mod în care zonele de peisaj urban sunt privite ca niveluri de importanță care pot fi asociate acestor locuri, propunându-se să se elaboreze niște sugestii și ghiduri de management pentru zonele care nu sunt protejate în mod special în așa fel încât zonele cu patrimoniu să nu fie subminate. Cred că aceste recomandări privind peisajul istoric urban ar trebui să fie recunoscute și la nivel național și local deoarece pot oferi instrucțiuni pentru dezvoltarea unor planuri locale de management luând în considerare probleme care nu au fost subliniate în trecut.

Prima întâlnire Sustcult din Nova Gorica, Slovenia.

Prima întâlnire a proiectului Sustcult a avut loc pe 20-21 octombrie 2011 la conacul Coronini, în Sempeter Nova Gorica, Slovenia. Evenimentul a fost găzduit și organizat de RDA – Agenția de dezvoltare locală a zonei Primorska de Nord și de UNG – Universitatea Nova Gorica. Prima sesiune a debutat cu călduroasa primire făcută de Črtomir Špacapan, directorul RDA și de Prof. Dr. Iztok Arčon, Decanul Facultății din cadrul UNG, urmată de deschiderea întâlnirii de către Stefania Camuffo din partea International and European Policies of the City of Venice. Întâlnirea a fost una fructuoasă pentru calitatea lucrărilor desfășurate în cadrul parteneriatului Sustcult.

După câteva scurte prezentări introductive făcute de liderul de proiect asupra stadiului proiectului, toți partenerii și-au prezentat activitățile locale concentrându-se în special pe alcătuirea și consolidarea Comitetelor Consultative Sustcult (rețele locale) și pe activitățile de comunicare. Au urmat contribuțiile partenerilor, CulturePolis a prezentat și deschis discuțiile asupra nevoilor, propunerilor și așteptărilor pentru metodologia comună transnațională în cadrul unui seminar tehnic dedicat WP4 (elaborarea unei metodologii comune transnaționale pentru un management integrat al patrimoniului cultural). Mai departe, au fost prezentate lucrările specifice platformei Web-GIS și asupra pachetelor de pregătire profesională (WP5) de către liderul de proiect, experți externi și CIRDFA. Pentru a încheia întâlnirea, după lucrările Comitetului de conducere, RDA și UNG au organizat o vizită pentru a descoperi aspectele naturale și culturale ale împrejurimilor din Nova Gorica.

Noutăți din cadrul siturilor Sustcult

Cea de-a doua întâlnire a Comitetului Consultativ al proiectului Sustcult din Orhid: Cea de-a doua întâlnire a Comitetului Consultativ al proiectului Sustcult din Orhid a fost ținută pe 3 februarie 2012. Pe parcursul întâlnirii, discuțiile s-au concentrat pe activitățile proiectului implementate deja și pe activitățile care vor urma în 2012, referitoare în special la conținutul platformei Web-GIS.

Prima întâlnire cu Comitetul Consultativ al proiectului Sustcult în orașul vechi Corfu. Prima întâlnire a Comitetului Consultativ al proiectului Sustcult în orașul vechi Corfu a avut loc pe 30 noiembrie la Compania de dezvoltare a municipalității din zona Faliraki, un mic golf în care se află și biserica Aghios Nikolaos. Întâlnirea, într-o formă consultativă publică, a ridicat un interes deosebit în rândul celor 40 de participanți, reprezentanți ai agențiilor private și publice și cetățeni care au fost informați în detaliu despre acțiunile și rezultatele așteptate ale proiectului. Reprezentanți ai guvernatorului regiunii Insulelor Ionice, reprezentanți ai asociațiilor profesionale, organizațiilor culturale și grupuri de cetățeni au confirmat dorința lor de a participa activ la consultările publice. Mai mult de 15 de factori implicați au semnat declarația oficială a participării lor în Comitetul Consultativ Sustcult și au fost invitați să participe în cadrul programului de pregătire și în cadrul altor activități specifice.

SUSTCULT newsletter 05 10 2011

SUSTCULT pe  scurt

Multe obiective de patrimoniu valoroase din zona Europei de Sud-Est se află  sub presiune. Îmbunătăţirea eficienţei managementului siturilor culturale este deopotrivă o prioritate şi un punct important pe agenda politică şi culturală a zonei. Abordarea SUSTCULT se bazează pe faptul că patrimoniul cultural are valori sociale şi ecologice intrinseci, valori ce trebuie salvate – ele fiind o sursă de dezvoltare durabilă.
Principalul obiectiv al proiectului SUSTCULT este îmbunătăţirea managementului monumentelor istorice, prin dezvoltarea unei metodologii comune capabile de a pune în valoare complexitatea patrimoniului cultural din Europa de Sud-Est.
Principalele activităţi ale proiectului:
•    Instalarea a 7 reţele locale şi a unei reţele transnaţionale a Europei de Sud-Est în ceea ce priveşte managementul patrimoniului cultural;
•    Dezvoltarea şi implementarea unei platforme Web GIS pentru managementul cunoaşterii şi promovării patrimoniului;
•    Definirea unei metodologii comune, transnaţionale pentru managementul integrat al siturior de patrimoniu cultural;
•    Proiectarea şi implementarea unui pachet transnaţional de pregătire (cursuri de pregătire online si in situ) pentru a spori capacitatea de management;
•    Dezvoltarea/îmbunătăţirea planurilor de management a siturilor partenere, bazate pe metodologia comună;
•    Definirea unui cadru sustenabil pentru strategiile de marketing ale resurselor culturale specifice fiecărui sit, cadrul bazându-se pe analizele pieţei locale şi planuri de business
Rezultate  prezăzute:
•    Îmbunătăţirea colaborării locale şi transnaţionale prin implicarea actorilor cheie: conştientizare sporită a publicului larg şi a părţilor interesate a valorii patrimoniului Europei de Sud-Est şi potenţialul său pentru atragerea resurselor financiare şi a dezvoltării durabile;
o    Conlucrarea în domeniile cunoaşterii patrimoniului şi a informaţiei geo-referenţiate despre patrimoniu cultural;
o    Cadru transferabil pentru managementul managementul sustenabil al patrimoniului;
o    Sporirea capabilităţii instituţionale în managementul si promovarea patrimoniului; Sporirea utilizării a ICT pentru cartografierea şi promovarea resurselor culturale; Îmbunătăţirea managementului şi a integrării siturilor de patrimoniu cultural în cadrul instrumentelor de planificare;
o    Îmbunătăţirea înţelegerii şi cunoaşterii a oportunităţilor pieţei şi strategiilor pentru sporirea atractivităţii siturilor desemnate şi a generării de fonduri.

Întâlnirea de început în Veneţia (14-15 Aprilie 2011) Continue reading