Activităţile proiectului

Realizarea dezvoltării durabile prin abordarea integrată in gesitonarea patrimoniului cultural – Sustcult

Principalul obiectiv al SUSTCULT este îmbunătăţirea managementului monumentelor istorice, prin dezvoltarea unei metodologii comune capabile de a pune în valoare complexitatea patrimoniului cultural din Europa de Sud-Est.
Principalele activităţi ale proiectului:
•    Instalarea a 7 reţele locale şi a unei reţele transnaţionale a Europei de Sud-Est în ceea ce priveşte managementul patrimoniului cultural;
•    Dezvoltarea şi implementarea unei platforme Web GIS pentru managementul cunoaşterii şi promovării patrimoniului;
•    Definirea unei metodologii comune, transnaţionale pentru managementul integrat al siturior de patrimoniu cultural;
•    Proiectarea şi implementarea unui pachet transnaţional de pregătire (cursuri de pregătire online si in situ) pentru a spori capacitatea de management;
•    Dezvoltarea/îmbunătăţirea planurilor de management a siturilor partenere, bazate pe metodologia comună;
•    Definirea unui cadru sustenabil pentru strategiile de marketing ale resurselor culturale specifice fiecărui sit, cadrul bazându-se pe analizele pieţei locale şi planuri de business